E³.Wiring System Lab

E³.Wiring System Lab

Wire harness design and optimization for minimum weight and cost.

Johtosarjojen suunnittelu ja optimointi minimi painoa ja kustannuksia varten

E³.WiringSystemLab mahdollistaa johtosarjojen optimoinnin ennennäkemättömällä nopeudella ja tarkkuudella ja tuo merkittäviä etuja laajaan sovellusalueeseen auto- ja kuljetusteollisuudessa.

ERI TIETOLÄHTEIDEN JA KÄYTETTÄVIEN ARVOJEN YHTEENSOVITTAMINEN

Johdinsarjojen optimointi tavoitteellisten paino- ja kustannustavoitteiden saavuttamiseksi on monimutkainen ja haastava tehtävä. Yksi aikaa vievimmistä tehtävistä on eri tietolähteiden ja käytettävien arvojen yhdistäminen yhdeksi yhdenmukaiseksi esitykseksi. Erityisesti topologiatiedon on tiedetty vaativan voimakasta yhteensovittamista, koska eri segmentit on yhdistettävä yhdeksi esitykseksi ja reititettävä manuaalisesti 3D-ympäristössä (esim. CATIA® tai Siemens NX®).

E³.WiringSystemLab yksinkertaistaa tätä monimutkaista tehtävää suorilla 3D-tiedon mallinnusominaisuuksilla ja automatisoidulla johdinsarjakokoonpanotoiminnolla, joka tukee kattavien johdinsarjasuunnitelmien laatimista monista eri osasista. Tuloksena on huomattava ylösajon ja optimoinnin jaksojen lyheneminen.

MERKITTÄVÄT HYÖDYT

E³.WiringSystemLab mahdollistaa johtosarjojen optimoinnin ennennäkemättömällä nopeudella ja tarkkuudella. Näillä ominaisuuksilla se tuottaa merkittäviä etuja auto- ja kuljetusteollisuuden laajassa sovelluskirjossa.

SAUMATTOMAT INTEGROINNIT OLEMASSA OLEVIIN YMPÄRISTÖIHIN

E³.WiringSystemLab integroituu saumattomasti olemassa oleviin E³.series -ympäristöihin lukemalla kaaviotietoja suoraan E³.cable tietomallista.

Lisäksi tuetaan vakiorajapintoja, kuten KBL, VEC, PLMXML, sekä yleisiä Excel-tiedostoja. Näillä ominaisuuksilla E³.WiringsSystemLabia voi myös käyttää järjestelmän optimointitehtäviin, jotka on upotettu kolmansien osapuolien ympäristöihin.

TUETUT FORMAATIT JA INTEGROINNIT

E³.WiringSystemLab on sitoutunut tukemaan kaikkia asiaankuuluvia alan standardiformaatteja. VEC-formaatin tuella E³.WiringSystemLab johtaa alaa ennakoimalla johdinsarjasuunnittelun seuraavan sukupolven teollisuusstandardia.

Asiakkaalle tämä tarkoittaa merkittäviä etuja, jotka liittyvät helppoon integrointiin olemassa olevaan ympäristöön sekä vanhoihin tietoihin tehtyjen investointien suojaamiseen. E³.WiringSystemLab integroituu saumattomasti E³.cableen. Tiedot sovellusten välillä annetaan prosessista prosessiin liitynnällä. Kaavioiden lukemiseen E³.WiringSystemLabiin ei tarvita tiedostosiirtoja

Korostava toiminnallisuus mahdollistaa ristiin tunnistuksen E³.WiringSystemLabin ja E³.cablen välillä. Tätä ristiviittausta ylläpidetään myös menetelmien  uudelleenjakamis-prosessin avulla ja lopulta se tulee saataville E³.HarnessAnalyzer-sovelluksessa yhdessä siihen liittyvän 3D-rakenteen kanssa.

3D-TIETOJEN SUORAT MUUTOKSET

Topologiarakenteita voidaan käyttää ja manipuloida suoraan 3D-ympäristössä. Erityistä huomiota on kiinnitetty intuitiiviseen käyttöliittymään, jonka avulla satunnaiset käyttäjät voivat käyttää ja muokata 3D-rakenteita ilman erityistä koulutusta. Tehokas, mutta helppokäyttöinen toiminnallisuus on myös saatavana tukemaan tyypillisiä topologian muokkaustehtäviä, kuten liittimien

TOTEUTUSTAPOJEN VERTAILU

E³.WiringSystemLab tarjoaa tehokkaita konseptien arviointimahdollisuuksia erilaisten toteutustapojen vertaamiseksi.

Online-indikaattori on saatavana suoraan käyttöliittymästä, jolla avainarvojen kehityssuunnat voidaan ilmaista. Tietoihin päästään vain yhdellä napsautuksella. Lisäksi on saatavana erityinen vertailutyökalu, joka visualisoi versioiden erot yksityiskohtaisella tasolla aina yksittäisiin johtoihin tai liittimiin asti.

Hups! Emme löytäneet lomakettasi.